Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning Hb 2018

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.
Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
g/L

Min-
värde
g/L

Max-
värde
g/L

Eget
resultat

2018-04 126 118 133
2018-08 134 126 142
2018-12 131 123 139
2018-16 140 132 149
2018-20 130 122 138
2018-24 126 119 134
2018-36 137 129 145
2018-40 119 112 126
2018-44 132 124 139
2018-48 127 120 135
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi

Telefon: 010-24 223 78

Anna-Lena Lindström

Margareta Hultgren

Eija Pettersson

Linda Svensson

 

Kontakt via e-post

pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

 

Uppdaterad: 2018-12-11
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik