Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning CRP 2019

Redovisning v 4

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Telefon: 010-24 223 78

Anna-Lena Lindström

Margareta Hultgren

Eija Pettersson

Linda Svensson

Kontakt via mail:
pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2019-02-04
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik