Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Patientnära analysverksamhet

Patientnära analyser, PNA, är analyser som utförs av vårdpersonal inom slutenvård och primärvård.     För att få tillförlitligt analysresultat måste utförandet och metoden vara kvalitetssäkrad.

Detta innebär att val av metod sker i samråd mellan vårdenhet och laboratoriemedicin. Analyserande personal ska vara utbildad  samt att det upprättas rutiner för analysutförandet.

Instruktörerna inom laboratoriemedicin har till uppgift att samordna och stödja den patientnära analysverksamheten inom Landstinget i Jönköpings län.

 

Policy för patientnära laboratorieanalyser

Uppdaterad: 2018-08-17
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik