Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Slutrapport från arbetsgrupp för vidareutveckling av tvärprofessionell journaldokumentation utifrån International Classification of Functioning Disability and Health-ICF

 
Slutrapport

Bilagor

1. Mallnamn ICF Besök lång.
2. Journalanteckning av behandlingsåtgärd i Cosmic läsläge.
3. ICF / ICF-CY begrepp på kapitel-, första- och andra nivån.
4. Behandlande åtgärder i KVÅ baserade på ICF-struktur.
(Socialstyrelsen)
5. Riktlinjer för rehabiliteringsplanering inom Geriatriken i Sydöstra Sjukvårdsregionen.

 

 

 

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik