Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nätverk för arbetsterapeuter verksamma inom neuropsykiatri

Arbetsterapeuter från Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Centrtum Väster, Psykiatriska öppenvårdmottagningen Råslätt, Neuropsykiatriska teamet samt Psykiatriska Rehabiliteringsenheten träffas för erfarenhetsutbyte cirka 1 gång/månad, 2 tim/tillfälle.

Syftet är att dela erfarenheter men också kollegial handledning i konkreta patientfall.

Kontakt

Kristina Rönnholm

Tfn 036 - 32 32 04 

Uppdaterad: 2015-07-14
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik