Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Dokumentation från NAP-dagen den 3 oktober 2013 i Eksjö

Fysisk aktivitet på recept   
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/FaR---fysisk-aktivitet-pa-recept/

1:a hjälpen vid psykisk ohälsa                    
www.mhfa.se

Kultur på recept                                        
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Kultur-pa-recept/

Grön rehabilitering                                     
www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Gron-rehabilitering/

IT-utbildning för personer med Aspergers Syndrom i "IT-spåret"           
www.campusi12.se under fliken Utbildning - IT-spåret

Levnadsvanor      
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och FSA kortversion. Finns inspirationsfilmer om levnadsvanor på FSA hemsida. https://www.youtube.com/watch?v=zRUidNV12W0

FSA- kretsinfo     
Malin Forsén, ordförande i FSA Jönköpingskretsen, informerade och tog upp frågan hur vi kan engagera fler i olika uppdrag. Valberedningen består av Sofia Ringvall och Nanna Good om man är intresserad. Sofia Ringvall informerade om Utskottet för Psykisk hälsa, se FSA hemsida.

Information

Yvonne Londos

Uppdaterad: 2018-02-14
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik