Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Projekt - Fördjupad samverkan
och kompetensutveckling inom
handrehabilitering med planering
för implementering av samverkan
i ordinarie verksamhet.                       

Bakgrund

Ansökan om projektmedel från samverkansnämnden skedde 2001 för samverkan och kompetensutveckling inom handrehabiliteringen.
Glädjande nog blev vår framställan beviljad. Det innebar bidrag - 100.000 kr per landsting med start från år 2002. 
Motiveringen var att projektet kommit igång bra och att det bygger på nätverksutveckling inom regionen.

Vision

Toppkvalitet i handrehabilitering i sydöstra regionen.

Strategiska mål

I samverkan utveckla handrehabilitering i regiongemensamma
rehabiliteringsprogram för effektiv och evidensbaserade åtgärder.

Medel

Auskultation och tjänstgöring på Hand och plastikkirurgen.
Nätverk för handrehabilitering inom läns och regionnivå. 
Lokala nätverk inom länssjukvård och primärvård.  
Årlig kompetensutvecklingsdag i Linköping med tema, 
både teoretiska och praktiska inslag.
Rehabiliteringsprogramutveckling.

Utvärdering

Genomförs efter varje aktivitet.

På gång

  Gemensam 
  arbetsterapiprogramutveckling

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik