Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

VFU

Informationen har flyttats till regionens webbplats, rjl.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), regionens webbplats (nytt fönster)

Resor och boende vid VFU

Uppdaterad: 2018-12-11
Christofer Ahlberg, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion