Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Registrering i svenska RA-registret av sjukgymnaster

Patienter som har haft pågående ryggmätningar sedan tidigare registreras om de övergår till biologiska läkemedel. Vid registreringstillfället mäts de med nya BASMI, BASDAI och BASFI. Resultaten läggs in i registret direkt efter ryggmätningen. Registreringen läggs under "nytt besök".

Nya ryggmätningspatienter med remiss från reumatolog läggs in i registret på följande sätt:

  • Informerat samtycke, glöm inte bort att fråga patienten!
  • ansvarig reumatolog = PAL
  • ansvarig sjukgymnast = PAS
  • Sjukdomsdebut, se journal
  • Inklusionsdatum = datum för registrering
  • Diagnos, rullista, aktuella diagnoser är spondartrit och ankyloserande spondylit
  • BASMI, BASDAI, BASFI
  • Kriterier fylls i utifrån känd kunskap (egen undersökning & läkarjournal)

Ansvariga

Reumasjukgymnaster i Jönköpings läns landsting.

Uppdaterad: 2015-06-22
Kristina Areskoug Josefsson, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik