Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Benämning på skadenivå vid obstetrisk bracial plexusskada

Erb Duchenne C5-7

Drabbar

axel, över- och underarm
deltoideus
utåtrotatorer i axel
biceps
supinatorer i underarm
brachialis
delar av triceps

Saknar

mororeflex

Påverkar rörelseförmågan i axelled och armbågsled.

Hos det nyfödda barnet ser man ofta en typisk armställning där armen ligger slappt utefter kroppen, ofta lätt inåtroterad och adducerad i överarmen. Armbågen semiflekterad, underarmen pronerad. Gripreflex, sensibilitet och spontanmotorik i hand och fingrarna u a.

Blandad form C5-Th1

Drabbar

hela armens muskler helt eller delvis

Saknar

mororeflex
gripreflex

Påverkar

förmågan att röra axel, arm och hand
sensibilitet

Skadan kan vara allt från lättare till helt paretisk med avsaknad av både moro- och gripreflex. Horners syndrom (hängande ögonlock) kan förekomma på ipsilaterala sidan (C8-Th1).

Klumpke (sällsynt) C8-Th1

Drabbar

handflexorer
långa fingerflexorer
handens intrinsicmuskler
sensibiliteten - ger ofta sensibilitetsnedsättning

Saknar

gripreflex

Påverkar

handens och fingrarnas muskler
sensibilitet

Funktion i axel och armbåge oftast u a.

Uppdaterad: 2015-07-29
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik