Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Undersökningsmall vid obstetrisk bracial plexusskada

Undersökning i ryggliggande

 • Klä av barnet. Börja med den friska armen
 • Titta på barnets spontana arm- och handmotorik.
 • Har barnet några muskelfunktioner kvar på den skadade sidan?
 • Rulla barnet till sidliggande över opåverkade sidan. Se om armen aktivt följer med.
 • Böj armbågsleden i 90° och kontrollera om biceps orkar böja från detta läge.
 • Lyft armen till cirka 90° elevation i axelleden med extenderad armbåge. Släpp armen i detta läge. Se efter om barnet har muskulatur att hålla kvar armen. Var själv beredd på att fånga upp armen.
 • Lägg den skadade armens hand mot barnets mun, se om det kan hålla kvar handen.
 • Se efter om barnet har någon tendens till torticollis. Detta bör kontrolleras fortlöpande.
 • Stryk med fingertopparna på den skadade sidans deltoideus. Se efter om barnet svarar genom att höja axeln.
 • Stoppa ditt finger i barnets hand och känn efter om barnet har gripreflex.
 • Notera om barnet har förändringar eller smärta över humerus eller klavikel. Indikerar eventuell fraktur.
 • Notera hur axelleden ligger. Oliksidigt utseende kan indikera luxation/subluxation. Viktigt med kontinuerlig uppföljning.
 • Notera om barnet har hängande ögonlock (Horners syndrom) på ipsilaterala sidan.
Uppdaterad: 2015-07-29
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik