Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Sjukgymnastisk behandling vid obstetrisk bracial plexusskada

Målsättning

  • Föräldrarna ska vara trygga i handhavandet av sitt barn.
  • Uppnå spontan aktivitet på den skadade sidan hos barnet.
  • Utveckla kroppsuppfattning hos barnet.
  • Förhindra kontrakturer.

0-2 månader

Kontrakturprofylax i axelled, armbågsled, handled och fingerleder.

Utnyttja gripreflexen genom att stoppa in ett finger i barnets hand.
Stimulera till aktiv böjning i armbågsleden. Böj armbågsleden till 90˚. Stryk med dina fingertoppar över barnets biceps.

Stimulera till aktiv sträckning i armbågsleden. Böj armbågsleden till 90˚. Stryk med dina fingertoppar över barnets triceps.

Stimulera huvud- och nackrörelser via sugreflex, hudstimulans, ljud, ljus och lek.

Magliggande kortare stunder varje dag för att belasta armarna och skuldrorna lika.
Respektera smärta.

2-4 månader

Kontrakturprofylax i axelled, armbågsled, handled och fingerleder.

Magliggande med underarmsstöd kortare stunder varje dag för att belasta armarna och skuldrorna lika.

Stimulera armrörelse i magliggande med underarmsstöd. Fixera barnet genom att lägga din underarm diagonalt över barnets rygg. Lyft axeln med din hand under nyckelbenet. För ner barnets skadade arm utefter kroppen med din andra hand. Tänj lätt vid tumsidan av barnets hand – släpp! Armen förväntas röra sig tillbaka till underarmsstöd. OBS! Görs inte om armen fortfarande är slapp.

Stimulera via sökreflex, hudstimulans, lek-, ljus- och ljudmaterial. Följ barnets normala utveckling i naturliga situationer, t ex suga på tummen, ta i flaska, leka med sina händer.

Från 4 månader

Fortsatt kontrakturprofylax i axelled, armbågsled, handled och fingerleder.

Fortsatt stimulans till viljemässiga rörelser.

Ryggliggande: Stimulera arm/hand radialt för att handen ska nå kroppens mittlinje. När barnet klarar detta, fortsätt arbeta med barnet i sittande och magliggande.

Observera eventuell asymmetri i armar och händer när barnet börjar krypa.

När barnet återfått normal motorisk utveckling tar sjukgymnast ensam eller i samråd med ansvarig läkare beslut om att behandlingen avslutas.

Uppdaterad: 2015-07-29
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik