Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Råd och tips i samband med plexus brachialisskada hos barn

Ryggläge

Låt barnet ligga med en hoprullad liten handduk/alternativt babyfilt under den påverkade axeln och armen.

Sidläge

Barnet lägges på friska sidan och handduken placeras då mellan kroppen och den påverkade armen. Detta för att armen inte ska råka ut för ytterligare tänjningar. Barnet bör ej ligga på den påverkade armens sida.

Magläge

Låt barnet ligga korta stunder i magläge med händerna i höjd med huvudet för att belasta armarna lika mycket, eventuellt med en liten handduk under bröstet.

Amning

Med barnet liggande på den påverkade sidan: Var noga med att föra fram barnets påverkade arm så att den inte hänger bakåt.

Med barnet liggande på den friska sidan: För fram den påverkade armen så att den inte hänger bakom ryggen. Håll gärna i handen.

Lyft

Stöd under den påverkade armen då barnet lyfts upp och undvik att lyfta i armhålorna.

Av- och påklädning

Vid påklädning av tröja börja med den påverkade armen, vid avklädning tag denna arm sist. Detta gäller framför allt de första 4-6 veckorna. Om nyckelbensfraktur misstänks, var extra försiktig.

Uppdaterad: 2015-07-29
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik