Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hembesök till patienter med ökad risk för smittspridning

Vid hembesök till patienter med Burkholderia Cepacia, MRSA och andra multiresistenta bakterier gäller följande rutiner:

  • Hembesöket är förlagt sist på dagen.
  • Behandlande sjukgymnast ska ha speciella behandlingskläder som byts och läggs i plastpåse efter besöket. Dessa kläder tvättas sedan på sjukgymnastiken, >60°.
  • Patienten ska informeras om god host- och handhygien.
  • Efter andningsgymnastik ombeds patienten att sprita händerna.
  • Sjukgymnasten spritar händer och underarmar noggrant efter besöket.

Observera: Viktigt att följa Jönköpings sjukvårdsområdets allmänna anvisningar vad gäller rena händer, att sprita redskap och händerna noga samt att inte klockor eller ringar ska bäras.
 

Ansvarig

Annelie Winström Christersson
enhetschef
sjukgymnastiken

Version

Fastställt

2010-01-21

 

Reviderat

2011-06-27
2012-12-10

Uppdaterad: 2015-07-29
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik