Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Behandling av patienter på sjukgymnastiken med ökad risk för smittspridning i sjukgymnastikens lokaler.

Det förekommer att patienter med t ex Burkholderia Cepacia, MRSA och andra multiresistenta bakterier får behandling på sjukgymnastiken. Följande rutiner ska följas för att minimera risken för att andra patienter ska smittas. Vid tveksamheter kontakta Enheten för smittskydd/vårdhygien.

 • Patienten ska om möjligt komma till sjukgymnastiken sist på dagen.
 • Undvik att patienten sitter i väntrummet. Hänvisa patienten direkt till aktuellt behandlingsrum.
 • Om man vill boka gymnastiksalen för en enskild patient skriver man sitt namn i rött på bokningsschema. Detta signalerar att sjukgymnasten reserverar gymnastiksalen enbart för den patienten. Upptagetskylt ska användas när man inte vill bli störd i gymnastiksalen.
 • Patienten ska informeras om god host- och handhygien.
 • Papper eller behållare med upphostningssekret ska läggas i en plastpåse, knytas och läggas i den vanliga avfallspåsen i behandlingsrummet (enligt anvisningar från hygiensköterskan).
 • Efter andningsgymnastik ombeds patienten att sprita händerna.
 • All använd utrustning, samt ytorna på bord, stolar och dörrhandtag torkas med YtDesinfektion +45.
 • Vid inhalationsbehandling och andningsgymnastik körs all använd utrustning inklusive underdelen till nebulisatorn i diskinfektorn meddetsamma. Slangen torkas av med YtDesinfektion +45.
 • Se till att städpersonal torkar rent golvet med vanligt rengöringsmedel.
 • Sjukgymnasten byter till rena kläder direkt efter behandlingen.
   

Observera: Viktigt att följa Jönköpings sjukvårdsområdets allmänna anvisningar vad gäller rena händer, att sprita redskap och händerna noga samt att inte klockor eller ringar ska bäras.
 

Ansvarig

Annelie Winström
områdeschef

Version

Fastställt
2010-01-21

Reviderat
2011-06-27
2012-12-10

Uppdaterad: 2018-04-23
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik