Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rehabiliteringsplan -Postoperativ rehabilitering vid axelprotes på grund av artros - Region Jönköpings län

Åtgärd med proteskirurgi (totalprotes)

Rehabplan Axelina postoperativ rehabilitering Axelprotes anatomisk - artros ska följas – finns i Axelinas gröna utbildningspärm. Kontakta sjukgymnaster/fysioterapeuter på rehabiliteringscentrum område 5 i Jönköping om du inte har tillgång till rehabplanen.

Följande lokala avvikelser från rehabplanen gäller dock:

Förband
Camps bandage dygnet runt i 4 veckor och därefter vid behov för att vila armen

Restriktioner
Ska ej utåtrotera mer än 0° första 4 veckorna pga av att man av operationstekniska skäl lossar på tuberculum minus vid operationen, och denna sutureras sedan tillbaka. Vid ökad utåtrotation riskerar subscapularis att dra loss tuberculum minus.

Träning 0-2 v
Operatören meddelar behandlande sjukgymnast/fysioterapeut via operationsberättelsen om Axelina rehabplan kan följas. Behandlande sjukgymnast/fysioterapeut ska utgå ifrån att axeln är träningsstabil om inget annat anges i operationsberättelsen

Initialt används: Träningsprogram efter axelprotes – artros

Åtgärd med proteskirurgi (omvänd skulderprotes)

Omvänd skulderprotes vid proximal humerusfraktur används vid dålig kvalité i rotatorcuffen. Rehabplan lokala vårdprogram Postoperativ rehabilitering, omvänd axelprotes – artros/fraktur Jönköping ska då följas.

Ansvarig

Kristin Gustafsson
sjukgymnast med specialfunktion
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Utarbetat av

Jonas Kalman
överläkare
Ortopedkliniken Jönköping

Kristin Gustafsson
sjukgymnast med specialfunktion
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Jenny Walmborg
sjukgymnast
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Uppdaterad: 2018-07-04
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik