Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rehabiliteringsplan -Postoperativ rehabilitering vid proximal humerusfraktur - Region Jönköpings län

 

Åtgärd med proteskirurgi (halvprotes)

Rehabplan Axelina postoperativ rehabilitering Axelprotes – proximal humerusfraktur ska följas – finns i Axelinas gröna utbildningspärm. Kontakta Rehabiliteringscentrums sjukgymnaster/fysioterapeuter i område 5, Jönköping om du inte har tillgång till rehabplanen.

Följande lokala avvikelser från rehabplanen gäller dock:

Förband
Camps bandage dygnet runt i 4 veckor och därefter vid behov ytterligare 2 veckor för att vila armen.

Träning 0 - 2 veckor
Operatören meddelar behandlande sjukgymnast/fysioterapeut via operationsberättelsen om Axelina rehabplan kan följas. Behandlande sjukgymnast/fysioterapeut ska utgå ifrån att axeln är träningsstabil om inget annat anges i operationsberättelsen.

Initialt används: Träningsprogram 1A efter operation med axelprotes– proximal humerusfraktur.

Om patienten har svårt att slappna av och att få till ett skonsamt passivt rörelseuttag i axelleden kan det eventuellt vara aktuellt med att ta ut rörligheten aktivt avlastat i liggande istället. Detta bedöms av behandlande sjukgymnast/fysioterapeut postoperativt på ortopedavdelningen i samråd med ansvarig läkare och informationen överrapporteras sedan vidare till sjukgymnast/fysioterapeut i nästa behandlingsinstans.
I dessa fall används istället: Träningsprogram 1B efter operation med axelprotes– proximal humerusfraktur.

 

Åtgärd med proteskirurgi (omvänd axelprotes)

Omvänd skulderprotes vid proximal humerusfraktur används vid dålig kvalité i rotatorcuffen. Rehabplan lokala vårdprogram Postoperativ rehabilitering, omvänd axelprotes – artros/fraktur Jönköping ska då följas.

 

Åtgärd med osteosyntes

Då den proximala humerusfrakturen åtgärdas med osteosyntes (t.ex. plattfixation eller Ihrman fracture nails) ska rehabplanen här nedanför följas.  

FAS I A - Inledande FAS A vecka 0 - 4

 

Målsättning

 • Full aktiv rörlighet i närliggande leder.
 • Optimal aktivt avlastad flexion och utåtrotation enligt operationsberättelsen.
 • God kroppshållning.

Undvik

Maximal flexion och utåtrotation enligt operationsberättelsen samt hänsyn till patientens skelett och mjukdelar.

Åtgärd

Förband
Dygnet runt – Camp bandage i 4 veckor.

Träning 0 - 2 v
Flexion max 120°, utåtrotation max 0° eller enligt operatören.

Operatören meddelar behandlande sjukgymnast/fysioterapeut via operationsberättelsen om rehabplanen kan följas. Behandlande sjukgymnast/fysioterapeut ska utgå ifrån att axeln är träningsstabil om inget annat anges i operationsberättelsen. Det innebär att 
Träningsprogram 2B efter operation med osteosyntes - proximal humerusfraktur kan användas initialt.

Om operatören har bedömt behov av försiktigare träning inledningsvis kan det istället vara aktuellt att använda: Träningsprogram 2A efter operation med osteosyntes - proximal humerusfraktur (passiv rörelseträning). Är så fallet överrapporteras denna information från behandlande sjukgymnast/fysioterapeut på ortopedavdelningen vidare till sjukgymnast/fysioterapeut i nästa behandlingsinstans.

Övrigt
Direkt postop kylbehandling. Eventuellt isbehandling i hemmet.
Patienten överrapporteras till sjukgymnast/fysioterapeut i primärvården/kommunen med information om restriktioner,  fortsatt träning och om vilken rehabplan som ska följas. Kontroll hos sjukgymnast/fysioterapeut initialt varje till varannan vecka. Behandlande sjukgymnast/fysioterapeut ombeds återrapportera patientens ROM vid återbesök till operatören.

Röntgenkontroll direkt postop och vid återbesök till operatör efter 6-8 veckor postop.  

Träning 3 - 4 v
Aktiva pendelrörelser och lätt isometrisk träning. Flexion max 130°, utåtrotation max 0° eller enligt operatören.

Färslag på Axelina-övningar vecka 3 - 4
BP6, AA3, AA9, AA19, A2, I2.

Till nästa fas

Då rörligheten passivt är uppnådd.

 

FAS I B - Inledande FAS B vecka 5 - 6

 

Målsättning - muskulatur

Se ovan samt påbörja muskelkontroll av axelleden

Undvik

Enligt operationsberättelsen.

Åtgärd

Förband
Slynga eller Camp bandage vid behov.

Träning
AA ROM-träning i axelleden. Aktivt avlastad extension i axelleden.
Lätt excentrisk muskelträning av axelledens muskulatur. Isometrisk träning av axelledens muskulatur.
Flexion max 130°, utåtrotation max 30° eller enligt operatören.

Förslag på Axelina övningar vecka 5 - 6
AA5, AA10, AA20, AA23, A5, I4.

Till nästa fas

Då patienten är smärtfri i sin rörlighet.

 

FAS II A - Uppbyggnad FAS A vecka 6 - 9

 

Målsättning

Ökad AROM.
God aktiv muskelkontroll av scapulafixatorer och axelledens muskulatur.

Undvik

Smärta. Om smärtan är nytillkommen/kvarstår/accentueras 6 v post op. skall patienten avvakta aktiv rörelseträning i axelleden. Obs krepitationer.

Åtgärd

Förband
Vid behov.

Träning

 • Koncentriska/excentriska aktiva övningar i olika utgångspositioner.
 • Aktiv avlastad inåtrotation.
 • Aktiv träning och lätt belastning av scapulafixatorer.
 • Fortsatt isometrisk/excentrisk träning. Eventuellt bassäng.

Förslag på Axelina-övningar vecka 6 - 9
AA25, AA18, A5, A6, A7, A27, C8.

Till nästa fas

Då patienten har god aktiv muskulär kontroll.

FAS II B - Uppbyggnad FAS B vecka 10 - 12


Målsättning

Optimal passiv/aktiv rörlighet i alla rörelseriktningar utifrån patientens förutsättningar. Ökad aktiv muskelkontroll och koordination av scapulafixatorer och axelledens muskulatur.

Åtgärd

Träning

 • Fortsatt koncentriska/excentriska aktiva rörelser i axelleden i olika utgångspositioner.
 • Fortsatt aktiv träning och mot belastning av scapulafixatorerna.
 • Fortsatt isometrisk, koncentrisk/excentrisk träning.
 • Koordinationsträning.

Förslag på Axelina-övningar vecka 10 - 12
A8, RE9, A15, A25, RE14, C10

FAS III - Återgångsfas vecka >12


Målsättning

 • Optimal rörlighet och styrka efter patientens förmåga.
 • God styrka av scapulafixatorerna.
 • Ökad/förbättrad aktiv muskelkontroll och koordination av axelledens muskulatur.
 • Återgång till arbete och fritidsaktiviteter.

Åtgärd

Träning
Lätt styrka, uthållighet, koordination och stretching.

Förslag på Axelina-övningar efter vecka 12
Se ovan, RE8.

Rehabplanen är utarbetad av sjukgymnasterna Kristin Gustafsson, Barbro Ulvenlöv och Jenny Walmborg i samarbete med axelansvariga läkare Jonas Kalman vid Ortopedkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Det grafiska hjälpmedlet Axelina har använts vid utformning av övningarna med tillstånd av Dr Jan Nowak.

 

 

 

Ansvarig

Kristin Gustafsson
sjukgymnast med specialfunktion
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Utarbetat av

Jonas Kalman
överläkare
Ortopedkliniken Jönköping

Kristin Gustafsson
sjukgymnast med specialfunktion
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Jenny Walmborg
sjukgymnast
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Uppdaterad: 2018-07-04
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik