Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rehabiliteringsplan -Postoperativ rehabilitering efter operation med total- eller halvprotes i armbågen - Region Jönköpings län

Överenskommelse mellan rehabiliteringscentrum och ortopediska kliniken gällande postoperativ rehabilitering efter operation med armbågsprotes.

Rehabiliteringsplanen avser patienter opererade med armbågsprotes vid diagnoserna artros och reumatoid artrit samt efter armbågsfrakturer. Samma rutiner gäller oavsett total- eller halvprotes. Den postoperativa rehabiliteringen initieras på ortopedavdelningen av ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut utifrån instruktioner i patientens operationsberättelser. Där ska framgå om denna rehabiliteringsplan kan följas alternativt vilka avvikelser som gäller.

Den postoperativa rehabiliteringen efter sjukhusvistelsen sköts av rehabiliteringscentrums sjukgymnaster vid operation på grund av fraktur eller där operatören har det som önskemål. Övriga patienter remitteras av ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut vidare till primärvården/privat sjukgymnast/fysioterapeut för fortsatt rehabilitering tillsammans med instruktioner om fortsatt omhändertagande enligt rehabiliteringsplanen eller eventuella avvikelser.

Vecka 0 - 1


Rutin

Gipsskena eller fast låst armbågsortos i 1 vecka för att skydda såret vid läkning.

Målsättning

Full aktiv rörlighet i närliggande leder. Förebygga svullnad i underarm och hand. God kroppshållning.

Undvik

Belasta ej armen mer än 1 kg och undvik att den utsätts för vibration eller slag. Undvik rörelser som provocerar armbågen i varus/valgus minst 6 veckor.

Åtgärd - Information/bedömning

Instruera om vilopositioner för armen i både sittande och liggande för att skapa högläge för armen.

  • Bedöm om patienten är optimalt smärtlindrad inför rehabilitering.
  • Bedöm nervpåverkan fortlöpande.
  • Bedöm behov av kompressionshandske, kontakta vid behov arbetsterapeut.
  • Bedöm gång- och förflyttningsförmåga. Instruera patienten om att undvika att belasta på den opererade armen vid förflyttningar.             
  • Bedöm behov av axelslynga (t ex collor´n cuff) för att avlasta gipsets tyngd. Ska användas vid behov.

Träning
Ödemprofylax genom kraftig handpumpning varje timme. Hållningsövningar. Aktivt avlastat rörelseuttag i axelleden.

Tränngsprogram vid gipsbehandling av armbåge

Vecka 1 - 3

 

Rutin

Om patienten har gips tas denna bort efter en vecka, eventuellt ordineras patienten istället en armbågsortos (öppen eller begränsad i rörelseomfånget). Har patienten låst armbågsortos låses denna upp (eventuellt begränsas rörelseomfånget). Ortos provas ut av Team Olmed efter remiss från ansvarig läkare.

Undvik

Flexion över 90° på grund av risk för sår- och tricepsruptur 3 första veckorna efter operation.
Belasta ej armen mer än 1 kg och undvik att utsätta den för vibration eller slag.
Undvik rörelser som provocerar armbågen i varus/valgus minst 6 veckor.

Åtgärd - Information/bedömning

Fortsatt information och bedömning enligt ovan utifrån behov.

Vid ortos:
Instruera om hur ortosen tas av och på samt hur hygien, av- och påklädning ska skötas. Tänk på att underarmen måste vila i patientens knä eller mot ett underlag när ortosen ska tas av och på.

Uppmuntra patienten till att börja använda hand och armbåge i lätta dagliga aktiviteter, inom givna restriktioner.

Eventuellt kan kyla användas i smärtlindrande syfte.

Träning

Fortsatt träning enligt ovan utifrån behov.

Påbörja rörlighetsträning aktivt avlastat i armbågen i extension-flexion max 0-90°, och i pronation-supination, eller enligt operatören.

Träningsprogram 1 efter operation med armbågsprotes

Utvärdering

Mät kontinuerligt rörligheten i armbågen och bedöm rörligheten i axelled och handled.

Vecka 4

 

Undvik

Belasta ej armen mer än 1 kg och undvik att utsätta den för vibration eller slag. Undvik rörelser som provocerar armbågen i varus/valgus minst 6 veckor

Träning

Fortsatt träning enligt ovan utifrån behov.

Aktiv rörlighetsträning i flexion och extension med ökad flexion över 90°.

Utvärdering

Mät kontinuerligt rörligheten i armbåge och bedöm rörligheten i axelled och handled.

Vecka 6 - framåt

 

Målsättning

Optimal passiv/aktiv rörlighet i alla rörelseriktningar utifrån patientens förutsättningar. Ökad aktiv muskelkontroll och koordination av scapulafixatorer och axelledens muskulatur.

Rutin

Återbesök till ortopedläkare efter 6-8 veckor.

Träning

Fortsatt träning enligt ovan utifrån behov.

Lätt isomterisk träning påbörjas efter 6 veckor och stegras sedan med lätta dynamiska övningar efter ca 8 veckor där smärta och svullnad avgör motstånd och intensitet i övningarna. Ökad belastning får inte leda till ökad svullnad, värk eller stumhet vilket är ett tecken på överbelastning. Tänk på att en protes inte ska belastas mer än 5 kg.

Använd manuella tekniker såsom lätt ledande motstånd, statiskt kvarhåll i ytterläge och mjukdelsmobilisering.

Prioritera rörlighetsträning vid de polikliniska besöken.

Informera patienten om att fortsätta med sina rörlighetsövningar med kvarhåll i ytterlägen även efter att fullt rörelseomfång uppnåtts. Strukturerna kring armbågen kan bli strama på nytt, flera månader efter operationen.

Utvärdering

Mät kontinuerligt rörligheten i armbågen och bedöm rörligheten i axelled och handled.

Ansvarig

Kristin Gustafsson
sjukgymnast med specialfunktion
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Utarbetat av

Robert Ihrman
överläkare
Ortopedkliniken Jönköping

Kristin Gustafsson
sjukgymnast med specialfunktion
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Uppdaterad: 2018-03-20
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik