Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rehabiliteringsplan efter en inre ledbandsskada i knäet (MCL)

Beroende på individuella faktorer som graden av sidovackling smärta och svullnad tar rehabiliteringen olika lång tid (vid grad III-skador tar rehabiliteringen längre tid). Det ska således ske en successivt ökad belastning. Var uppmärksam på symtom från medialsidan så att inte läkningsprocessen påverkas negativt.

Fas 1 (0-2 v)

Full belastning. Kryckor vid behov, men ska användas så kort tid som möjligt. Gångträning. Cirkulationsträning med t ex glidcykling, bollrull i sittande och cykling på ergometercykel så snart patienten har rörligheten som krävs. Patienten ska ha full knäextension så snart som möjligt och hitta quadriceps. Raka benlyft i liggande alternativt dragapparat i stående i abduktion/extension och flexion, ej adduktion. Tåhävningar. Balansträning efter förmåga. Öppen ortos (Genu Syncro eller BREG) om grav sidovackling föreligger (grad III) används vid belastande aktiviteter.

Fas 2 (2-4 v)

Uppnå fullt rörelseomfång. Påbörja adduktionsträningen. Stegra styrketräningen, med t ex benpress, bencurl och sittande benspark. Utöka balans- och koordinationsträningen.

Fas 3 (4-6 v)

Fortsatt successivt ökning av styrke-, balans-, och koordinationsträning. Påbörja spänst- och löpträning (ej grad III).

Fas 4 (6 v-)

Ortos (Genu Syncro eller BREG) bort vid grad III-skador. En mindre ortos med sidostabilisering kan med fördel användas vid tung fysisk belastning framförallt de första 3 månaderna efter skadan. Fortsatt successivt ökning av träningen och förberedelse inför återgång till patientens normala aktiviteter. Återgång till eventuella idrottsaktiviteter då grenspecifika övningar kan utföras utan smärta och svullnad och när styrka, koordination och balans är återställd.

Uppdaterad: 2015-07-29
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik