Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rehabiliteringsplan efter en operation med Elmslie Trillat

Beroende på individuella faktorer som smärta och svullnad så tar rehabiliteringen olika lång tid. Det ska således ske en successivt ökad belastning.

Vecka 0-3

Låst ortos i 15° vid belastning och nattetid. Ortosen kan tas av i vila på dagen. Full belastning. Isometrisk muskelträning i extension/flexion/abduktion/adduktion. Patienten ska träna att ta ut full knäextension och hitta quadriceps. Gång med kryckkäppar.

Vecka 3-6

Öppna ortosen mellan 0°-90°. Gång- och stegövningar med successivt avvecklande av kryckkäppar. Rörelseträning inom tillåtet rörelseomfång. Töj dock inte på rörligheten. Lätt dynamisk muskelträning. Påbörjad balans- och koordinationsträning.

Vecka 6-8

Ortosen bort om knäkontrollen är tillräckligt god. Successivt uppnå fullt rörelseomfång. Fortsatt successivt ökning av styrke-, balans-, och koordinationsträning.

Vecka 8- 26

Fortsatt successivt ökning av träningen och förberedelse inför återgång till patientens normala aktiviteter. Jogging kan oftast påbörjas efter 3 månader. Återgång till eventuella idrottsaktiviteter tar cirka 5-6 månader.

 

Uppdaterad: 2015-09-24
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik