Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rehabiliteringsplan efter yttre ledbandsskada i knäet (LCL)

Beroende på individuella faktorer som graden av sidovackling, smärta och svullnad tar rehabiliteringen olika lång tid. Vid grad III-skador tar rehabiliteringen längre tid och operation är nödvändig. Det ska således ske en successivt ökad belastning utefter hur knäleden reagerar. Var uppmärksam på symtom från lateralsidan så att inte läkningsprocessen påverkas negativt.

Fas 1 (0-2 v)

Full belastning. Kryckor vid behov, men ska används så kort tid som möjligt. Gångträning. Cirkulationsträning med t ex glidcykling, bollrull i sittande och cykling på ergometercykel så snart patienten har rörligheten som krävs. Patienten ska ha full knäextension så snart som möjligt och hitta quadriceps. Raka benlyft i liggande alt dragapparat i stående i add/ext och flex, ej abd. Tåhävningar. Balansträning efter förmåga. Öppen ortos (Genu Syncro eller BREG) om grav sidovackling föreligger (grad III). Obs! Dessa patienter ska opereras.

Fas 2 (2-4 v)

Uppnå fullt rörelseomfång. Påbörja abduktionsträningen. Stegra styrketräningen, med t ex benpress, bencurl och sittande benspark. Utöka balans- och koordinationsträningen.

Fas 3 (4-6 v)

Fortsatt successivt ökning av styrke-, balans-, och koordinationsträning. Påbörja spänst- och löpträning (ej grad III).

Fas 4 (6 v-)

Fortsatt successivt ökning av träningen och förberedelse inför återgång till patientens normala aktiviteter. Återgång till eventuell idrottsaktiviteter då grenspecifika övningar kan utföras utan smärta och svullnad. Styrka, koordination och balans ska vara återställd.

Uppdaterad: 2015-07-29
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik