Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Inflammatoriska ryggsjukdomar, Region Jönköpings län – Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Sjukgymnastik är en mycket viktig del av behandlingen vid inflammatoriska ryggsjukdomar (Braun, 2009). För mer information om inflammatoriska ryggsjukdomar, se 1177.se och http://www.asas-group.org/mission-statement.php. För mer information om läs boken Fysisk aktivitet vid reumatiska sjukdomar av C. H. Opava.

Innehåll på sidan

Indikationer för sjukgymnastisk utredning

Remiss från reumatolog inkommer angående ryggmätning för misstänkt/diagnosticerad inflammatorisk ryggsjukdom. Nydebuterade patienter erbjuds individuell information av teamet (IIT).

Sjukgymnastisk utredning

Vid ryggmätningsbesök görs följande:

BASMI (Jenkinson et al, 1994), BASFI (Cronstedt H., Waldner, A. Stenström, CH., 1999), BAS-G (Jones et al 1996), BASDAI (Waldner A., Cronstedt H, Stenström CH. 1999), mätning av thoraxexpansion samt undersökning av aktuella problem, arbetssituation och aktivitetsförmåga och fysisk aktivtetsnivå.

Mätresultaten förs in i Svenska Reumatologi Kvalitetsregister (www.srq.nu), för alla nya patienter samt patienter med biologiska läkemedel fr.o.m. 20091001. Journalanteckningar kan läsas i Cosmic. Vid försämringar tas patienten upp till diskussion på reumateam alternativt brevledes till ansvarig reumatolog.

När patienten har varit på ryggmätningar i 5 år ska patientens fortsatta ryggmätningar diskuteras i Reumateam (om inte patienten behandlas med biologiska läkemedel). Utglesning sker med mätning efter 2,5 år och slutligen ytterligare 2,5 år, om ej annat bestäms inom teamet. I de fall som patienten tillhör annan reumatolog än den som är team-ansvarig, sker diskussionen skriftligt.

Regionens levnadsvaneformulär används. Vid behov erbjuds patienten ytterligare sjukgymnastisk kontakt.

Indikationer för sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

Vid försämring eller nytillkomna problem erbjuds patienten sjukgymnastisk behandling. Vid särskilda behov av hela teamets insatser finns möjlighet till dagvård i Jönköping.

Sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

 • Information och motiverande samtal om hälsosamma levnadsvanor och sekundär prevention (för hjärt-kärlsjukdom och osteoporos)
  Information om fysisk aktivitet
 • Ledskyddsinformation
 • Egenvård - Hemträningsprogram, fysisk aktivitet, FaR
 • Hydroterapi
 • Smärtlindrande behandling
 • Träning av rörlighet, styrka och kondition individuellt och i grupp
 • Avspänning
 • Utprovning av hjälpmedel och ortoser
 • Kontakt med ortopedtekniska gällande skor och inlägg
 • Arbetsplatsbesök
 • Basal kroppskännedom

Patientsäkerhet

Att enligt gällande rutiner och föreskrifter (t.ex. avvikelserapportering) agera för patientsäker vård tillsammans med övriga teamet.

Mätetal och mål

Mätning sker med BASMI, BASDAI, BASFI, BAS-G. Dessa värden registreras i svenska reumaregistret. Utifrån patientens individuella behov kan status kompletteras med ytterligare mätmetoder.

Målet med ryggmätningar enligt rutin är att upptäcka försämring av ryggstatus.

Målet med sjukgymnastisk behandling är bibehållen eller förbättrad funktion, minskad smärta samt ett gott allmänt hälsostatus vilket följs via svenska reumaregisret.

Referenser

Braun, J. Therapy of Spondyloarthritides. Adv Exp Med biol. 2009;649:133-47

Cronstedt H., Waldner, A. Stenström, CH. The Swedish version of the Bath ankylosing spondylitis functional index. Reliability and validity. Scand J Rheumatol Suppl 1999;111:1-9

Jenkinson TR, Mallorie PA, Whitelock HC, Kennedy LG, Garrett SL, Calin A. Defining spinal mobility in ankylosing spondylitis (AS). The Bath AS Metrology Index. J Rheumatol. 1994 Sep;21(9):1694-8

JonesSD, Steiner A, Garrett SL, Calin A. The Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score (BAS-G). Br J Rheumatol. 1996 Jan;35(1):66-71

Waldner A., Cronstedt H, Stenström CH. The Swedish version of the Bath ankylosing spondylitis disease activity index. Reliability and validity. Scand J Rheumatol. 1999;111:10-6

Clin Exp Rheumatol.2009 Jul-Aug;27(4 Suppl 55):S171-8. Rehabilitation in rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis: differences and similarities. Vliet Vlieland TP, Li LC.

Nidermann, K  et al. Arthtisi Care and Rsearch. 2013 Jul 8 (Epub ahead of print). Cardiovascular trianng improves fitness in patients with ankylosing spondylitis.

Perandini, L.A. et al. Autoimmun Rev. 2012 Dec; 12(2)218-24. Exercise as a therapeutic tool to counteract inflammation and clinical symptoms in autoimmune rheumatic diseases.

Ansvarig

Malin Stigård
sjukgtymnast
rehabiliteringscentrum Eksjö 1

Version

Reviderat

 • 2015-06-22
 • 2013-11-28
 • 2011-11-08
 • 2009-11-19

Utarbetat av sjukgymnaster

Reumasjukgymnaster i Jönköpings läns landsting.

Svenska RA-registret

Sjukgymnastiska rutiner för registrering i registret.

Ryggmätningsrutiner

Rutiner för hela temaet angående ryggmätning i landstinget i Jönköpings län.

Indikationer för dagvård

 • Behov av tidiga  rehabinsatser
 • Behov av extra information och  teamstöd
 • Behov av fysisk träning och samlad rehabinsats

 

Uppdaterad: 2017-08-24
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik