Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Benamputerade, Värnamo sjukhus – Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Innehåll på sidan

Indikationer för sjukgymnastisk utredning

Alla nyamputerade träffar sjukgymnast efter operation. Bedömning av funktionsförmåga och mobilisering sker av sjukgymnast på ortopeden. När patienten blir utskrivningsklar från ortopeden skrivs patienter som är aktuella för vidare träning in på geriatrisk avdelning B. På avdelningen görs en bedömning och fortsatt rehabilitering av sjukgymnast på Geriatrisk avdelning B.

Sjukgymnastisk utredning

Utredning sker både på ortopeden och på geriatrisk avdelning B.

Utredningen omfattar

 • ledrörlighet
 • balans i sittande och stående
 • muskelfunktion
 • förflyttningsförmåga
 • smärta
 • gång och gånghjälpmedel
 • andningsfunktion

Bedömning av när avveckling av gipsskena sker efter cirka 1-2 veckor, med hänsyn till såret och hur patienten kan kontrollera knästräckningen. Bedömning och diskussion om kompressionsbehandling med lindning eller silikonhylsa. Bedömning om utprovning av silikonhylsa när såret är läkt sker via geriatrisk avdelning B av läkare i samråd med sjuksköterska, sjukgymnast och ortopedingenjör. Det görs även en analys av motivation och patientens aktivitetsgrad för protesförsörjning. Protesutprovning sker av ortopedingenjör.

Indikationer för sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

Alla benamputerade patienter erhåller initialt sjukgymnastiska behandlingsåtgärder.
I de fall patienten i ett senare skede tackar nej till erbjuden protesutprovning eller då svårare kontrakturer föreligger som omöjliggör protesförsörjning sker ingen fortsatt rehabilitering vid geriatrisk avdelning B inom slutenvård eller öppenvård. Ny bedömning kan göras om behovet har ändrats.

Sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

 

Postoperativt via ortopeden

 • Information om viloställningar.
 • Andningsgymnastik.
 • Kontraktur och trombosprofylax.
 • Rullstolsutprovning sker av arbetsterapeut i samråd med sjukgymnast.
 • Förflyttningsteknik.
 • Träna ledrörlighet, muskelstyrka, balans i sittande och stående.
 • Behandling av både nociceptiv och neurogen smärta med t.ex. TENS, kyla, värme och viloställningar.

Postoperativt via Geriatrisk avdelning B

 • Kontraktur och trombosprofylax
 • Förflyttningsteknik.
 • Utprovning av gånghjälpmedel, förflyttningshjälpmedel.
 • Patienter över 65 år erhåller muntlig och skriftlig information om benamputation och Gåskolan samt erbjuds ett studiebesök på geriatriska klinikens Gåskola. Då ges information om Gåskolan och möjliga protesalternativ. Patienten får vid besöket även tillfälle att träffa andra benamputerade.
 • Protesförsörjning görs av ortopedingenjör

Fortsatt rehabilitering sker för patienter under 65 år vanligtvis på rehabiliterings- medicinska kliniken som inneliggande alternativt som dagpatient. För patienter över 65 år sker fortsatt rehabilitering på geriatriska avdelning B för inneliggande intensiv träning i inväntan på sårläkning och utprovning av silikonhylsa. När patienten skrivs ut från geriatriska avdelningen erbjuds patienten träning i
gåskola 1 gång per vecka för fortsatt träning och protesutprovning.

 • Hembesök
 • Bostadsanpassning
 • Funktionsbedömning inför vårdplanering.
 • Träna ledrörlighet.
 • Styrketräning.
 • Balans sittande, stående och gående.
 • Förflyttningsförmåga i såväl liggande, sittande samt gående.
 • Gångträning med och utan protes, inom och utomhus.
 • Utprovning av gånghjälpmedel.
 • Behandling av både nociceptiv och neurogen smärta med t.ex. TENS, kyla, värme och viloställningar.
 • Hud och hygieninformation kring stump och protes.
 • Vid behov görs överrapportering till kommun alternativt primärvård för uppföljning.

Gåskola

Gåskolan är en poliklinisk gruppverksamhet som är specialiserad på träning för benamputerade patienter. Patienter som behöver träna inför och under en protesutprovning blir remitterad till Gåskolan. Patienten får möjlighet att träna både självständigt och i grupp samt utbyta erfarenheter med andra benamputerade. När patienten påbörjar sin träning på Gåskolan formulerar vi mål tillsammans för att kunna anpassa träningen därefter. Träningen på Gåskolan avslutas när målen är uppfyllda, hur länge man är med i Gåskolan varierar därför från person till person.

Gåskolan är öppen torsdagar klockan 13.00–14.00. Gåskolan gör uppehåll under sommaren och jul/nyår.

På Gåskolan har patienten möjlighet att träffa ortopedingenjör, sjukgymnast, rehabiliteringsassistent, arbetsterapeut, undersköterska och läkare som har följande ansvarsområden:

Ortopedingenjör

Provar ut silikonhylsa och protes. Utför justeringar av protesen regelbundet vid behov.

Sjukgymnast och rehabiliteringsassistent

Instruerar patienten i träning på Gåskolan och kan hjälpa patienten att komma igång med träning i hemmet. Provar ut och förskriver gånghjälpmedel vid behov t.ex. rollator, kryckkäpp.

Arbetsterapeut

Kan vara behjälplig då du upplever problem att utföra dina vardagsaktiviteter. Ansvarar för hjälpmedel och eventuella justeringar. Förmedlar kontakter med kommunens arbetsterapeuter vid behov.

Undersköterska

Bokar resor till/från Gåskolan, hjälper till vid såromläggningar etc.

Läkare

Ansvarar för såromläggningar och din medicinska behandling relaterat till din amputation.

När patienten avslutas från Gåskolan får patienten fylla i formuläret EQ-5D som är en hälsoenkät, LCI som är ett funktionsindex för benamputerade, skatta sin upplevda hälsa enligt VAS EQ-5D samt genomföra TUG (Timed Up and Go). Efter avslutad period i Gåskola sker en tre månaders uppföljning av patienten då patienten får fylla i formulären och genomföra testen på nytt. Detta för att kunna avgöra behovet om ytterligare träning bör ske via Gåskola eller via primärvård. Om träning ska ske via Gåskola får patienten en begränsad träningsperiod på 10 behandlingstillfällen och därefter avslutas patienten.

Patientsäkerhet

Förebyggande av sitt- och liggsår genom varierade ställningar, antidecubitusmadrass och sittdynor. Information om stumpvård i form av hygien, invänjning och hantering av silikonhylsa. Kontrakturprofylax om detta är aktuellt för att förebygga kontrakturer. Bedömning av fallrisk sker via geriatrisk avdelning B med förebyggande insatser i form av träning, information, hembesök för att utreda fallrisk i hemmet och ordination av höftskyddsbyxor.

Ansvarig

Elin Möllvik
Sjukgymnast GRK

 

Version

Reviderat

 • April 2010
 • 2014-09-15

Fastställt
Januari 2009

 

Mer information

Träningsprogram och information efter benamputation

 

 

Uppdaterad: 2016-10-28
Linda Bergström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik