Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Diabetesaxel  

Diabetes för ofta med sig minskad elasticitet och förtjockning i bindväven och nedsatt microcirkulation. Detta är en av anledningarna till att diabetiker kan få långsamt och stelt rörelsemönster och en smärtande och stel skuldra/axel vilket är 6-10 gånger vanligare hos diabetiker än normalpopulationen. Symptomen är ofta stark smärta med stelhet i axeln och nedsatt rörelseomfång framförallt i utåtrotation i abduktion. Molvärk och inkonsekventa huggsmärtor vid lätta rörelser, känslighet för statisk muskelspänning hör också till bilden.

Sjukgymnasten bör kontaktas vid axelbesvär hos diabetiker för råd och hemprogram.

Råden innefattar till exempel hållningsinstruktioner för att öka det subacromiella utrymmet, viloställningar och lättare lyft och bärteknik. Hemprogrammet innehåller uttag av axelrörligheten, cirkulationsbefrämjande rörelser som ska utföras flera gånger per dag, uthållighetsträning och koordinationsträning. Undvik ren styrketräning vilket kan försämra patienten. Bassängträning kan vara en skonsam träningsform. Sjukgymnasten kan också erbjuda smärtlindring till exempel i form av TENS, akupunktur, ultraljud och avspänning.  

Vårdprogram finns bla i:

Obruten vårdkedja med Axelina, (200809) www.axelina.com , Jan Nowak, Berit Svensson

 

 

 

 

Ansvarig

Christina Holmer

Distriktssjukgymnast
Bankeryds vårdcentral
 

Version

Reviderat

2013-06-28
2011-05-02

Fastställt

2009-01-30

Övrigt

Detta är en faktatext. Sjukgymnastiska riktlinjer saknas.  

 

 

 

Uppdaterad: 2013-07-22
Christina Holmer, Wetterhälsan, Privata vårdgivare