Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Checklista vid utbrott av vinterkräksjuka

För att undvika spridning av vinterkräksjuka är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder för att bryta smittvägar. Använd checklistan som ett hjälpmedel.
Detaljerad information finns i vårdhygieniska riktlinjer för vinterkräksjuka.

Informera

 • verksamhetschef eller motsvarande
 • all berörd personal, även städpersonal, muntligt och skriftligt (ta fram riktlinjer)
 • informationsenheten enligt rutiner för respektive sjukvårdsområde (intranätet)
 • enheten för smittskydd och vårdhygien
 • vårdtagare och besökare via anslag vid avdelningens entré och informationsblad
 • alltid mottagande enhet när vårdtagare måste flytta till annan avdelning eller genomgå undersökning/behandling. Detta gäller även för de vårdtagare på avdelningen som inte har insjuknat.
 • ansvarig för beläggningsregister om intagningsstopp beslutas

Gör detta

 • se över möjligheterna att flytta medvårdtagare eller den som insjuknat
 • skärp hygienrutinerna för all personal
 • kohortvårda alla tider på dygnet
 • ta prover på de första fallen
 • skriv ut vårdtagare som inte behöver akut vård
 • flytta inte vårdtagare mellan avdelningar
 • öka städfrekvensen
 • avdela personal för livsmedelshantering
 • ställ in bufféservering, alla vårdtagare serveras mat på rummet
 • överväg begränsning av besök och intagningsstopp
 • se till att personal med symtom går hem direkt
 • upprätta en registreringslista
 • markera var smittade ligger på en skiss över avdelningen
 • skriv en slutrapport efter utbrottet till verksamhetsledning och enheten för smittskydd och vårdhygien

Ansvariga

Per-Olof Svensson
Hygiensjukskötare

036-32 50 83

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

036-32 50 82

Version

Reviderat
2013-12-09

Fastställt
2007-10-05

Uppdaterad: 2016-01-08
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv