Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Checklista vid vård av ESBL-patient i slutenvården

Denna checklista gäller vård av patienter med ESBL MED infektionssymtom och/eller riskfaktorer.

Rumsplacering och utrustning
 Eget rum och toalett, markera vårdrumsdörren
 Plocka undan material som inte behövs
 Utrustning: 

Engångsplastförkläden – används vid kroppskontakt och vid kontakt med sängen
Handskar – används vid risk för kontakt med kroppsvätskor
Engångsmaterial t.ex. blöjor, soppåsar – enbart i den mängd som behövs för ett arbetspass                                                        
Ytdesinfektionsmedel
Rumsbunden städutrustning
Använd patientbundna hygienartiklar tex. tvättkräm, schampo

Rutiner
 Så få personal som möjligt
 Basala hygienrutiner
 Håll vårdrumsdörren stängd vid omvårdnad och bäddning
 Informera patienten om noggrann handhygien före måltid och efter toalettbesök
 Hjälp patienten vid behov med handhygienen före måltid och efter toalettbesök
 Förslut sop- och tvättsäckar på salen innan de bärs direkt ut till uppsamlingsrum
 Kraftigt förorenad tvätt och sopor hanteras som smittfarligt

Städning
Daglig avtorkning av kontaktytor med ytdesinfektionsmedel på salen och i hygienutrymmet:

Datum                  
Signatur                  


 Daglig normal städning av salen, desinfektera städutrustningen

   
Skicka kuddar/täcke, duschdraperi, sängdraperier och gardiner (ej kappor) till tvätt.
Släng toarullen och annat engångsmaterial. Byt toalettborsten eller kör den i spoldesinfektor.
Rengör flergångsmaterial i disk/spoldeinfektor alternativt kemisk desinfektion.
Torka av alla kontaktytor, sängen och horisontella ytor med ytdesinfektionsmedel. Mekanisk bearbetning viktig. Moppa golvet, börja i renaste änden tex slussen och avsluta med hygeinutrymmet.
Desinfektera städutrustningen efter avslutat arbete.

 

 

Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska
036-32 59 91

Länk

Lathund för kemiska medel

Uppdaterad: 2017-04-06
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion