Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Spädning och hantering av Klorin, Region Jönköpings län.

Vid all rengöring/ desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning
för bästa resultat.

Spädning av Klorin®

 • Blanda Klorin och vatten enligt spädningstabell nedan. Klorin får ej blandas med rengörings- eller andra medel!

  Använd rostfritt litermått (artikelnr: 02729200 på Länsförsörjning).

 • Utspädd Klorin har enligt tillverkaren en hållbarhetstid på 24 timmar.

 Användning av Klorin

 • Nitrilhandskar (artikelnr:15531902, 05532705 eller 15531907) – byts alltid om de går sönder, eller om händerna blir våta på insidan av handsken.
 • Plastförkläde
 • Skyddsglasögon (artikelnr: 09815200) alternativt visir vid risk för stänk i ögonen.
 • Använd Klorin under väl ventilerade förhållanden. Rinnande vatten eller ögondusch måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna vid handskbyte, före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.
 • Synligt smutsig yta som ska klorinstädas, rengörs först på vanligt sätt med rengöringsmedel och vatten, eftersom Klorin inte har någon rengörande effekt.
 • Låt ytan torka innan Klorin läggs på.
 • Inverkningstiden för Klorin är 10 minuter. Det betyder att ytorna måste vara fuktiga så länge för att garanterat avdöda sporer. Om ytan torkat innan tio minuter förflutit, torka ytan på nytt.
 • Använd rumsbunden städutrustning samt torra, obehandlade microfiberdukar och städmoppar. (Förbehandlade dukar/moppar reducerar Klorinets effekt.)
 • Doppa aldrig använd duk i städhinken.
 • Säkerhetsdatablad finns tillgängligt i KLARA kemikalieregister.
 • Överbliven Klorinlösning får hällas ut i avloppet.
 • Låt ej torka in på glas och glaserade ytor.


Punktdesinfektion med Klorin

 • Punktdesinfektion utförs genom att mekaniskt bearbeta förorenad yta med utspädd Klorin. Använd nitrilhandskar samt skyddsglasögon/ visir vid risk för stänk i ögonen.
 • Till punktdesinfektion kan utspädd Klorin förvaras i enliters plastflaska (artikelnr: 01714500). Flaskan ska märkas med avsedd etikett och utgångsdatum och tid noteras. OBS! Hållbarhetstid 24 timmar.
Spädningstabell
Slutlig volym Vatten Klorin
0,5 Liter 4,5 dl 0,5 dl 
1 Liter 9 dl 1 dl
4 Liter 3,6 Liter 4 dl
8 Liter 7,2 Liter 8 dl

 

Ansvarig

Andreas Lägermo
hygiensjuksköterska

036-32 59 77

Per-Olof Svensson
hygiensjukskötare

036-32 50 83

Version

Fastställd

2012-12-18

Mer information

Uppdaterad: 2015-04-13
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion