Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Spädning och hantering av Actichlor Plus, Region Jönköpings län. - kopia

Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning
för bästa resultat.

Spädning av Actichlor Plus®

 • Lös upp en (1) tablett per liter vatten. Använd handskar. Fyll på kallt vatten först och lägg i tablett(er) efteråt. Det kan ta upp till 15 min innan tabletten löst sig helt! Blanda i spädningsflaska (artikelnr: 40001601 på Länsförsörjning) eller hink. 
  Blanda aldrig med rengörings- eller andra medel!
 • Färdig lösning har enligt tillverkaren en hållbarhetstid på 24 timmar.
  Används spädningsflaska ska den märkas med utgångsdatum och -tid. Det kan vara lämpligt att efter dagens sista städning hälla ut överbliven lösning och blanda ny nästa dag.

 Användning av Actichlor Plus®

 • Nitrilhandskar (artikelnr:15531902, 05532705 eller 15531907) – byts alltid om de går sönder, eller om händerna blir våta på insidan av handsken.
 • Plastförkläde
 • Skyddsglasögon (artikelnr: 09815200) alternativt visir vid risk för stänk i ögonen.
 • Använd Actichlor Plus under väl ventilerade förhållanden. Rinnande vatten eller ögondusch måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna vid handskbyte, före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.
 • Synligt smutsig yta kan rengöras och desinfekteras i ett steg med Actichlor Plus.
 • Inverkningstiden för Actichlor Plus är 10 minuter. Det betyder att ytorna måste vara fuktiga så länge för att garanterat avdöda sporer. Om ytan torkat innan tio minuter förflutit, torka ytan på nytt.
 • Använd rumsbunden städutrustning samt torra, obehandlade microfiberdukar och städmoppar. (Förbehandlade dukar/moppar reducerar klorets effekt.)
 • Doppa aldrig använd duk i städhinken.
 • Säkerhetsdatablad finns tillgängligt i KLARA kemikalieregister.
 • Överbliven klorlösning får hällas ut i avloppet.
 • Låt ej torka in på glas och glaserade ytor.


Punktdesinfektion med Actichlor Plus®

 • Punktdesinfektion utförs genom att mekaniskt bearbeta förorenad yta med Actichlor Plus®. Använd nitrilhandskar samt skyddsglasögon/ visir vid risk för stänk i ögonen.

Ansvarig

Andreas Lägermo
hygiensjuksköterska

036-32 59 77

Per-Olof Svensson
hygiensjukskötare

036-32 50 83

Version

Fastställd

2013-04-02

Mer information

Uppdaterad: 2015-04-13
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion