Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Detaljerade städinstruktioner vid CDI för kommunal vård

Återinsjuknande i Clostridium difficile infektioner (CDI) kan vara ett livshotande tillstånd för gamla och nedsatta personer. Noggrann städning kan förebygga återinsjuknande.
Städinstruktionerna ska användas när en person har eller har haft symtom i sin bostad.

Städinstruktioner för särskilt boende:

Daglig städning vid Clostridium difficile infektion (CDI) fram till 48 timmars symtomfrihet
Avslutande städning vid Clostridium difficile infektion (CDI), 48 timmar efter sista symtom

Städinstruktioner där en person har städinsats av hemtjänst:

Daglig städning och veckostädning vid Clostridium difficilie infektion (CDI) fram till 48 timmars symtomfrihet

Avslutande städning vid Clostridium difficilie infektion (CDI), 48 timmar efter sista symtom

Patientinformation Clostridium difficilie infektion

Åtgärder i hemmet som inkluderar städning

Ansvarig

Pernilla Johansson
hygiensjuksköterska

036-32 57 19

Version

Fastställd 2013-10-02
Reviderad 2014-10-21

 

 

Uppdaterad: 2016-09-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv