Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Checklistor för vinterkräksjuka, kommunal vård och omsorg

Som hjälp vid misstänkt eller konstaterat fall av vinterkräksjuka finns nu en "kom ihåg" lista att ta fram. Grunden är länets Vårdhygieniska riktlinjer för Vinterkräksjuka. I länets kommuner kan det finnas lokalt anpassade riktlinjer som ett ytterligare stöd. Nedanstående lista är godkänd av länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Tänk på att det enbart är den utrustning som finns uppräknad som är aktuell att använda. Skoskydd och kemikalieindränkta trasor ökar risken att föra viruset vidare och ska inte förekomma.

Kom ihåg lista för särskilt boende

Ansvariga

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska

036-32 57 19

Gunhild Rensfeldt
hygiensjuksköterska

036-32 50 82

Per-Olof Svensson
hygiensjuksköterska

036-32 50 83

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska

036-32 59 91

Uppdaterad: 2015-06-15
Gunhild Rensfeldt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion