Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygieniska riktlinjer för värmeterapi med gel-kudde.

Följ tillverkarens bruksanvisning med tillägg:

  • Mikrovågsugn ska finnas avdelad att användas endast för denna produkt.
  • Produkten är patientbunden. Vid återanvändning till samma patient inom hälso- och sjukvård ska kudden läggas i en fabriksren plastpåse innan den placeras i mikrovågsugnen. Skyddas inte kudden vid återuppvärmning, ska mikrovågsugnen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider direkt efter användning.
  • Rengör och desinfektera mikrovågsugnen en gång per månad med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

036-32 50 82

Upprättat av

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

Uppdaterad: 2016-08-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv