Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Checklista vid vård av patient med Clostridium difficile i slutenvården 2013 utgår 20151211

Rumsplacering

Eget rum och toalett tills diarréerna upphört samt två dygn därefter. Markera vårdrumsdörren.
Plocka undan material som inte behövs.

Utrustning

Långärmade engångsplastförkläden - används vid kroppskontakt och vid kontakt med sängen.
Handskar - används vid risk för kontakt med kroppsvätskor.
Engångsmaterial t.ex. blöjor, soppåsar odyl. - enbart i den mängd som behövs för ett arbetspass.
Ytdesinfektionsmedel och färdigblandad Actichlor Plus/Klorin.
Rumsbunden städutrustning.
Använd patientbundna hygienartiklar t.ex. schampo, tvättkräm.

Rutiner

  • Så få personal som möjligt.
  • Skärpta hygienrutiner d.v.s. tvätta händerna med tvål och vatten efter direkt patientkontakt och bäddning. Torka händerna torra och utför handdesinfektion.
  • Använd långärmad engångsplastförkläde vid direkt patientkontakt och bäddning.
  • Håll vårdrumsdörren stängd.
  • Informera/hjälp patienten med noggrann handhygien före måltid och efter toalettbesök.
  • Förslut sop- och tvättsäckar på salen innan de bärs ut till uppsamlingsrum. Kraftigt förorenad tvätt och sopor hanteras som smittfarligt.

Städning

Punktdesinfektion av avföring görs med Actichlor Plus/Klorin. Vid val av Klorin krävs först avtorkning med rengöringsmedel.
Punktdesinfektion av andra kroppsvätskor görs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

Daglig städning fram till 48 timmars symtomfrihet    (Se detaljerad städinstruktion!)
Städa vårdsal och hygienutrymme noggrant 2 ggr/dag med Actichlor Plus alternativt Klorin. Vid val av Klorin ska synligt smutsiga ytor först rengöras med vanligt rengöringsmedel och vatten.

Efter 48 timmars symtomfrihet   
Patienten ska duscha och byta kläder.
Bädda rent i sängen och byt handdukar.
Kassera engångsmaterial, släng toalettrulle.
Daglig städning till utskrivning   (Se detaljerad städinstruktion!)
Städa vårdsal noggrant 1ggn/dag med Actichlor Plus. (Vid val av Klorin se ovan.)
Städa hygienutrymme noggrant 2 ggr/dag med Actichlor Plus. (Vid val av Klorin se ovan.)

Slutstädning   (Se detaljerad städinstruktion!)
Sängdraperi, duschdraperi och andra textilier ska tvättas.
Kassera engångsmaterial, släng toalettrulle.
Städa vårdsal och hygienutrymme noggrant med Actichlor Plus. (Vid val av Klorin se ovan.)

Signeringslista daglig städning

 

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2015-12-11
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion