Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Clostridium difficile - bakgrund

 

Bakgrund

Clostridium difficile (CD) är en sporbildande bakterie vars sporer kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid och därigenom lätt spridas i vårdmiljö. Bakterien kan bilda gifter, toxiner, som irriterar tarmslemhinnan.

Många personer, främst barn, har bakterien i tarmen utan att visa tecken till sjukdom. Om bakteriebäraren behandlas med antibiotika, rubbas den normala bakteriefloran i tarmen med ökad möjlighet för CD att växa till. Om bakterien dessutom är toxinbildande kan vårdtagaren drabbas av diarré av varierande svårighetsgrad.

Om personen vårdas på sjukhus eller bor på särskilt boende kan andra vårdtagare/boende smittas. Risken ökar om dessa också behandlas med antibiotika.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Symtomen börjar vanligen under pågående antibiotikabehandling men kan även debutera efter avslutad kur. Sporadiska fall utan koppling till antibiotikabehandling förekommer. Diagnosen ställs på den sammanvägda kliniska bilden, kombinerad med att toxinet påvisas i vårdtagarens avföring. Symtom på CDI är vattnig, illaluktande, ibland blodtillblandad diarré. Även krampartade buksmärtor förekommer.

Den vanligaste sjukdomsbilden är en lindrig diarré som klingar av några dagar efter utsättning av antibiotika. Mer ihållande symtom kräver antibiotika riktad mot clostridiebakterierna, vanligen Flagyl® eller Vancomycin®. Stormande förlopp förekommer med hög feber, buksmärtor och mycket uttalade skador på tarmslemhinnan. Dödligheten vid dessa tillstånd kan vara hög.

Riskfaktorer

De främsta riskfaktorerna för att drabbas av Clostridium difficile infektion (CDI) är:

- antibiotikabehandling

- hög ålder

- tidigare episod med CDI

- nedsatt immunförsvar

Vid alla former av diarré riskerar man spridning av tarmbakterier.

 

Vårdhygieniska riktlinjer och städning

Clostridiebakteriens sporer avdödas inte av alkohol. Därför är den mekaniska rengöringen viktig d.v.s handtvätt  med tvål och vatten och att lokalerna städas noggrant med desinfektionsmedel med spordödande effekt.

Se dokument om vårdhygieniska riktlinjer vid CDI (klicka på länken)

Se dokument om städning vid CDI (klicka på länken)

Se checklista vid CDI i slutenvården (klicka på länken)

 

 

 

Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska
sofia.wetterbrandt@rjl.se
036-32 59 91

Referenser

 

Version

Version 1

2015-12-11

Mer information

Patientinformationsblad 

Städriktlinjer för CDI i kommunal omsorg

CDI statistik Region Jönköpings län

Folkhälsomyndigheten

 

Uppdaterad: 2018-04-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv