Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Clostridium difficile infektion (CDI) – städrutiner i slutenvård och mottagning

Sporocid rengöring

För att minimera förekomsten av sporer i miljön krävs en kombination av spordödande medel och mekanisk rengöring. Klorlösning i rätt koncentration har spordödande effekt. I Region Jönköpings län används LifeClean.

Lifeclean blå

Observera att LifeClean används outspätt.
 

Om lokalerna är städade med Klorin måste de rengöras grundligt med rengöringsmedel och vatten INNAN 1:a städningen med Life Clean!
Detta gäller inte Actichlor Plus.


Daglig städning hos vårdtagare med CDI fram till 48 timmars symtomfrihet

Vårdrum och hygienutrymme städas en gång per dag med LifeClean blågrön etikett:

 • Ta med ett rullbord att förvara vårdtagarens privata tillhörigheter på så att sängbord går att rengöra ordentligt.
 • Använd rumsbunden städutrustning.
 • Om vårdtagaren med CDI delar rum med annan vårdtagare städas hela rummet.
 • Rengör alla horisontella ytor i rummet, rengör all flergångsutrustning, rengör alla tagytor som t.ex. handtag, ljus- och signalknappar, hållare till torkpapper, tvål odyl.
 • Rengör sängbordet, även undersidan. Rengör säng, handfat och till sist golvet. Mekanisk bearbetning av ytorna! Golvet kan städas med rengöringsmedel och vatten.
 • Efter vårdrummet städas hygienutrymmet. Rengör horisontella ytor. Rengör väggar, dusch och duschslang. Rengör handfat, kakel, kranar och alla tagytor som t.ex. handtag, hållare till torkpapper, tvål, ljusknappar odyl. Rengör duschstol, toalettstol, armstöd, toapappershållare. Golvet städas sist med rengöringsmedel och vatten. Mekanisk bearbetning av ytorna!
 • Torka av moppstativ med LifeClean. Lägg moppar och mikrofiberdukar i plastpåse och skicka för tvätt enligt vanlig rutin. Rengör rullbordet.
 • Vårdtagare som far illa av klordoften, får placeras i korridor medan städningen pågår. Antingen i sin säng eller sittande i en fåtölj.

Utstädning hos vårdtagare med CDI efter 48 timmars symtomfrihet

 • Vårdrum och hygienutrymme städas noggrant med LifeClean blågrön etikett. Allt engångsmaterial slängs, flergångsmaterial desinfekteras. Se punkter nedan.
 • Låt vårdtagaren duscha och få rena kläder.
 • Skicka kuddar till tvätt.
 • Byt lakan och handdukar.
 • Skicka duschdraperi, sängdraperier och långa gardiner till tvätt.
 • Kassera engångsmaterial som varit i vårdtagarens närhet, hanterats av personal eller förvarats i närförråd. Släng tidningar som finns på rummet.
 • Städa noggrant enligt punkterna för den dagliga städningen.
 • Torka av moppstativ med LifeClean. Lägg moppgarn och mikrofiberdukar i plastpåse och skicka för tvätt enligt vanlig rutin.
 • Vårdtagare som haft CDI kan nu dela vårdrum och hygienutrymme med annan vårdtagare, förutsatt att hela rummet städats enligt instruktion.

Daglig städning hos CDI-patient efter 48 timmars symtomfrihet

Fortsatt städning med LifeClean görs för att undvika återinsjuknande.

 • Hygienutrymmet städas dagligen med LifeClean blågrön etikett.
 • Tagytorna i vårdrummet desinfekteras varje dag med LifeClean blågrön etikett. Mekanisk bearbetning av ytorna!
 • Vid utskrivning slängs toalettrullen.
 • Om vårdtiden blir lång, kontakta smittskydd vårdhygien för råd om återgång till normal städning.

Städning på konsultavdelning/mottagning

På konsultavdelning/mottagning där vårdtagare med pågående CDI undersöks eller behandlas men inte ligger kvar, städas utrustning och tagytor med LifeClean blågrön etikett. Golvet städas med rengöringsmedel och vatten förutsatt att punktdesinfektion av kroppsvätskor gjorts med LifeClean blågrön etikett.

Punktdesinfektion med Lifeclean

Punktdesinfektion utförs genom att mekaniskt bearbeta förorenad yta med LifeClean blågrön etikett. Använd nitrilhandskar.

Hantering av Lifeclean

Produkten är färdig att användas och ska inte spädas. Oöppnad förpackning har en hållbarhetstid på 6 månader. Efter att förpackningen öppnats har lösningen en hållbarhetstid på 4 veckor. Förvaras mörkt och svalt.

Användning av Lifeclean

 • Nitrilhandskar– byts alltid om de går sönder, eller om händerna blir våta på insidan av handsken.
 • Plastförkläde
 • Skyddsglasögon (artikelnr: 09815200) alternativt visir vid risk för stänk i ögonen.
 • Använd LifeClean under väl ventilerade förhållanden. Vid mycket dålig ventilation och långa brukartider av produkten bör mask FFP 3 utan ventil användas. Rinnande vatten eller ögondusch måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna vid handskbyte, före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.
 • Synligt smutsig yta kan rengöras och desinfekteras i ett steg med LifeClean.
 • Inverkningstiden för LifeClean är 2 minuter. Det betyder att ytorna måste vara fuktiga så länge för att garanterat avdöda sporer. Om ytan torkat innan 2 minuter förflutit, torka ytan på nytt.
 • Använd rumsbunden städutrustning samt torra, obehandlade microfiberdukar och städmoppar. (Förbehandlade dukar/moppar reducerar klorets effekt.)
 • Doppa aldrig använd duk i städhinken.
 • Säkerhetsdatablad finns tillgängligt i pappersformat för alla som arbetar med produkten.
 • Överbliven klorlösning får hällas ut i avloppet.
 • Låt ej torka in på glas och glaserade ytor.
 • Förslut LifeClean-förpackningen, placera mörkt, svalt samt och ange öppningsdag på flaska. Hållbar 4 veckor.

 

Länkar till informationsblad från leverantören av LifeClean:

LifeClean blågrön etikett / daglig städning

Mer information

Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska

036-325991

Version

Version 1

Fastställd
2015-12-11
 

Uppdaterad: 2018-10-19
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv