Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Clostridium difficile (CDI) - Checklista vid vårdtagare i slutenvården

Vill du skriva ut sidan, klicka här.

Rumsplacering

 • Eget rum och toalett tills diarréerna upphört samt 48 timmar därefter.

Utrustning

 • Långärmade engångsplastförkläden
 • Handskar
 • Ytdesinfektionsmedel LifeClean blågrön etikett
 • Rumsbunden städutrustning

Rutiner

 • Så få personal som möjligt.
 • Plocka undan. Engångsmaterial enbart i den mängd som behövs för ett arbetspass.
 • Skärpta hygienrutiner d.v.s. tvätta händerna med tvål och vatten efter vårdtagarkontakt och bäddning. Torka händerna torra och utför handdesinfektion.
 • Handskar - används vid risk för kontakt med kroppsvätskor.
 • Använd långärmat engångsplastförkläde vid nära vårdtagarkontakt och kontakt med sängen.
 • Informera/hjälp vårdtagaren med noggrann handhygien före måltid och efter toalettbesök.
 • Använd patientbundna hygienartiklar t.ex. schampo, tvättkräm.
 • Förslut sop- och tvättsäckar på salen innan de bärs ut till uppsamlingsrum. Kraftigt förorenad tvätt och sopor hanteras som smittfarligt.

Punktdesinfektion

 • Spill av kroppsvätskor torkas upp med LifeClean blågrön etikett.

Städning
 

Daglig städning fram till 48 timmars symtomfrihet;

 • Städa vårdsal och hygienutrymme noggrant 1 ggr/dag med LifeClean blågrön etikett.

Signeringslista daglig städning fram till 48 timmars symtomfrihet:

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utstädning efter 48 timmars symtomfrihet;

 • Städa vårdsal och hygienutrymme noggrant med LifeClean blågrön etikett.
 • Sängdraperi, duschdraperi och andra textilier tvättas.
 • Kassera engångsmaterial, släng toalettrulle.                                   

SIGNERA UTSTÄDNING MED DATUM OCH SIGNATUR HÄR:

Datum

 

Signatur

 


Daglig städning efter 48 timmars symtomfrihet

 • Städa hygienutrymmet noggrant 1ggr/dag med LifeClean blågrön etikett.
 • Desinfektera tagytor på vårdsalen 1ggr/dag med LifeClean blågrön etikett.
 • Vid utskrivning slängs toalettrullen.


Signeringslista daglig städning hygienutrymme efter 48 timmars symtomfrihet:

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signeringslista desinfektion av tagytor på vårdsalen:

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om lokalerna är städade med Klorin måste de rengöras grundligt med rengöringsmedel och vatten INNAN 1:a städningen med Life Clean!
Detta gäller inte Actichlor Plus.

Lifeclean blågrön etikett

Lifeclean

Kontakt

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska

036-325991

Uppdaterad: 2017-01-10
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv