Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Ansvariga

Per-Olof Svensson
Hygiensjuksköterska
036-32 50 83

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska
036-32 59 91

smittskyddvardhygien@rjl.se

Checklista och kom-ihåglista

Vinterkräksjuka - checklista (nytt fönster)

Vinterkräksjuka - registreringslista - 2017-01-10 (pdf,nytt fönster)

Vinterkräksjuka - kom-ihåglista (nytt fönster)

Vinterkräksjuka - Symtomlista

Vinterkräksjuka - slutrapport efter utbrott - 2017-01-10 (pdf,nytt fönster)

Version

Reviderat 2017-07-19
Reviderat 2017-01-10
Reviderat 2015-12-30
Reviderat 2013-11-29
Fastställt 1995-01-24

Uppdaterad: 2017-08-24
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv