Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka - omflyttning när en vårdtagare på flerbäddsrum insjuknar

Alternativ 1. Flytta ut symtomfria vårdtagare från rum där någon insjuknar, om det kan ske omedelbart vid symtomdebuten.
Flytta symtomfria vårdtagare till en ledig plats, helst ett tomt rum. Vid utflyttning bör de duscha, få rena kläder och ren säng. De vårdas med skärpta hygienrutiner av den personal som vårdar övriga, inte smittade vårdtagare. Belägg om möjligt inte eventuell tom plats på rummet.
Vårdtagarna bör så långt möjligt vistas på rummet. De kan ta emot besök om inte enheten har besöksinskränkningar. De ska inte delta i bufféservering utan serveras mat på rummet. Rummet städas med vanliga städmetoder och –medel.
Efter två dygn betraktas vårdtagarna inte längre som möjligt smittade och kan flyttas till andra rum eller vårdenheter

Alternativ 2. Flytta den insjuknade till enkelrum om medvårdtagare av platsskäl inte kan flyttas, om det kan ske omedelbart vid symtomdebuten.
Städa noga toalett och det rum där medvårdtagarna blir kvar. Punktdesinfektera där den insjuknades symtom först visade sig. Använd Virkon® och följ dokumentet Punktdesinfektion, städning, avfall och tvätt.(länk) 
De kvarvarande vårdtagarna vårdas med skärpta hygienrutiner av den personal som vårdar övriga, inte smittade vårdtagare. Belägg om möjligt inte eventuell tom plats på salen.
Vårdtagarna bör så långt möjligt vistas på rummet. De kan ta emot besök om inte enheten har besöksinskränkningar. De ska inte delta i bufféservering utan serveras mat på rummet. Rummet städas, efter den första städningen, med vanliga städmetoder och –medel.

Efter två dygn betraktas vårdtagarna inte längre som möjligt smittade och kan flyttas till andra rum eller vårdenheter.

Alternativ 3. Om symtomfria vårdtagare inte kan separeras från den insjuknade betraktas de som möjligt smittade.
Håll vårdrumsdörren stängd och vårda med skärpta hygienrutiner.

 

Kontakta smittskydd vårdhygien för diskussion och rådgivning.

Uppdaterad: 2016-01-08
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv