Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka - rutiner vid konsultation eller vårdplanering

Personal med konsultverksamhet på olika vårdavdelningar (läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, laboratoriepersonal, vårdplanerare osv.) har ansvar att inte sprida smitta.

Vid besök på flera avdelningar ska man först gå till avdelningar utan vinterkräksjuka. Därefter sker besök på smittade avdelningar och sist smittade rum.

Vid besök på rum där patienter med vinterkräksjuka vårdas ska skärpta hygienrutiner tillämpas och arbetskläderna bytas direkt efter besöket. Personal som normalt arbetar i privata kläder, ska byta om till arbetskläder i samband med besök på smittat rum.

Nödvändig medicinsk behandling, omvårdnad eller vårdplanering får inte undanhållas vårdtagare med konstaterad eller misstänkt vinterkräksjuka.

Patient med vinterkräksjuka

  • Nödvändig medicinsk behandling.
  • Vårdplanera med patienten i separat rum utanför vårdavdelningen, tidigast två dygn efter symtomfrihet
  • Före vårdplanering ska patienten duscha och få rena kläder. Vid förflyttning i säng ska sängen vara renbäddad.

Patient som vårdas i rum där medpatient har vinterkräksjuka.

Patienten har själv inga symtom på vinterkräksjuka

 

  • Nödvändig medicinsk behandling.
  • Vårdplanering med patienten i separat rum utanför vårdavdelningen
  • Före vårdplanering ska patienten duscha och få rena kläder. Vid förflyttning i säng ska sängen vara renbäddad.

Patient som vårdas i rum utan vinterkräksjuka. Kohortvård * har inte upprätthållits på avdelningen

Patienten har själv inga symtom på vinterkräksjuka

  • Nödvändig medicinsk behandling.
  • Vårdplanering med patienten i separat rum utanför vårdavdelningen

Patient som vårdas i rum utan vinterkräksjuka. Kohortvård * har upprätthållits på avdelningen

Patienten har själv inga symtom på vinterkräksjuka

  • Nödvändig medicinsk behandling.
  • Vårdplanering med patienten kan ske i lämplig lokal på vårdavdelningen

*Grunden för att snabbt förebygga smittspridning av calicivirus är kohortvård. Detta är resurskrävande men bidrar till att minska utbrottets längd. Avdela därför personal att enbart sköta smittade vårdtagare = kohortvård. Detta gäller alla tider på dygnet och kräver ofta personalförstärkning. Den personal som vårdar kohorten ska inte ta hand om andra vårdtagare eller hantera livsmedel. 

Uppdaterad: 2016-01-08
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv