Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka - städning med skurmaskin

Diskussion har pågått om städning med skurmaskin är tillrådligt på enhet med konstaterade fall av calici (vinterkräksjuka).

Ur hygiensynpunkt är det mycket viktigt att städa, som en del i att minimera smittspridning.

Ny riktlinje är:

Städning med skurmaskin i korridorer på enhet med calici kan göras så länge enheten inte har en okontrollerad spridning. Verksamhetsansvarig anslår då varning vid entrén till enheten.

Så länge kohortvård upprätthålls är det inte antalet patienter som insjuknat som begränsar när städning med skurmaskin kan utföras, utan om enheten har en okontrollerad spridning utanför kohorten.

Uppdaterad: 2016-01-08
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv