Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka - checklista vid utbrott

För att undvika spridning av vinterkräksjuka är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder för att bryta smittvägar. Använd checklistan som ett hjälpmedel.
Detaljerad information finns i vårdhygieniska riktlinjer för vinterkräksjuka.

Informera:
□ verksamhetschef, vårdenhetschef eller motsvarande
□ all berörd personal, inkl städpersonal
□ på Daglig styrning och notera i Dashboard
□ smittskydd vårdhygien
□ vårdtagare och besökare via anslag vid avdelningens entré och informationsblad
□ alltid mottagande enhet när vårdtagare måste flytta till annan avdelning eller genomgå undersökning/behandling. Detta gäller även för de vårdtagare på avdelningen som inte har insjuknat.
□ ansvarig för beläggningsregister om intagningsstopp beslutas

Gör detta:
□ se över möjligheterna att flytta medvårdtagare inom enheten
□ flytta inte vårdtagare mellan avdelningar
□ skärp hygienrutinerna för all personal
□ kohortvårda alla tider på dygnet
□ ta prover på de första fallen
□ skriv ut vårdtagare som inte behöver akut vård
□ öka städfrekvensen
□ avdela personal för livsmedelshantering
□ ställ in bufféservering, alla vårdtagare serveras mat på rummet
□ överväg begränsning av besök och intagningsstopp
□ se till att personal med symtom går hem direkt
□ upprätta en registreringslista över insjuknade vårdtagare och personal
□ markera var insjuknade ligger på en skiss över avdelningen
□ skriv en slutrapport efter utbrottet till verksamhetsledning och smittskydd vårdhygien

Uppdaterad: 2016-01-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv