Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka - Handlingsplan vid misstanke inom öppenvården 

Vid misstanke om vinterkräksjuka ska den vårdpersonal som upptäcker spill av kräkning och/eller diarré vidta följande åtgärder:

  • Stäng dörr till undersökningsrum, toalett eller liknande för att minska spridning av smittämne.

  • Förflytta övriga vårdtagare från området.

  • Bistå drabbad patient.

  • Noggrann handhygien.

  • Informera vårdtagare om vikten av god handhygien.

  • Informera övrig personal samt städpersonal.

Städ och avfall

Rengör kontaminerade ytor och golv med Virkon 1%, brukslösning (hållbar i 5 dygn).

Använd skyddsförkläde med lång ärm, handskar och eventuellt munskydd.

Byt toapappersrulle om kontaminering av toalettutrymme.

Lägg avfall i plastpåse och förslut. Kasta i sopsäck. Hanteras som vanligt avfall.

Tvätt hanteras som vanlig smutstvätt. Om tvätten är kraftigt nedsmutsad eller blöt läggs den i vattenlöslig tvättsäck och därefter i vanlig tvättsäck märkt smittförande.

Moppgarn läggs i plastpåse och försluts, märk med smittförande. Lämnas till städpersonal.

Byt arbetsdräkt.

Övrigt

  • Personal som varit i kontakt med spill av kräkning och/eller bör inte hantera oförpackade livsmedel förrän tidigast 2 dagar efter sista symtom.

  • Personal med symtom bör snarast lämna arbetet och återkomma efter 24 h symtomfrihet.

  • Ta kontakt med smittskydd vårdhygien vid frågor.

  • Fyll i registeringslista över drabbad personal/patient/student.

Efter original av Lenita Gustafsson
Hudmottagningen
Nässjö

Uppdaterad: 2016-02-19
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv