Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Provtagning av patient/personal (MRB)

 

 

 

Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska

036-32 59 91

Version

Reviderat
2013-11-05

Fastställt
1994-11-01

Mer information

*Länken fungerar bara inom Landstinget i Jönköpings län.

 

 

Uppdaterad: 2013-11-12
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion