Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Biobank

Bild på karta med provrör där några är fyllda med en lilafärgad vätska.

Biobankslagen ska "göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling utan att den enskilda människans integritet träds förnär" (ur proposition 2001/02:44).

I Region Jönköpings län finns det flera biobanker. Dessa har en utsedd biobanksansvarig. För samordning av biobanker samt för stöd i biobanksfrågor, både till enskilda provgivare, sjukvårdspersonal och forskare, finns en biobanksamordnare.

Dokument

Nej-talonger (biobanksverige.se, nytt fönster)

Nej-talong på svenska (pdf, nytt fönster)

Instruktion för innehavare av provsamling (pdf, nytt fönster)

Ärendegång och dokumentation vid önskemål om tillgång till nyinsamlade/befintliga prover (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsmanual Biobank (pdf, nytt fönster)

 

Kontaktperson

Jeanette Karlsmo
Biobanksamordnare
010 - 242 59 33

Mer information

Biobank Sverige (nytt fönster)

Om biobank och provsamlingar

Regionala och Nationella biobanksrådet

Informationsmaterial om biobankslagen till arbetsplatsträffar (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-30
Jeanette Karlsmo, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik