Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Regionala och Nationella biobanksrådet

Som ett stöd för verksamhetschef vid vårdinrättning finns handledning fastställd av Nationella biobanksrådet och instruktioner fastställda av Regionala biobanksrådet. Här finner du också allmän information om biobankslagen.

Regionalt biobanksråd

Rådet är ett forum för samråd angående planering och styrning av Regionalt biobankscentrums verksamhet.

Regionalt biobankscentrum sydöstra sjukvårdsregionen (RBC) utgör ett regionalt service- och kompetenscentrum som svarar för kunskapsförmedling till och utbildning av personal, biobanksansvariga och forskare. RBC verkar för samordning i regionen bland annat genom att utarbeta regionala handledningar för kvalitetsarbete och andra rutiner.

Nationella biobanksrådet

Rådet består av landstingsrepresentanter för de sex sjukvårdregionerna, representanter från universitet med medicinsk fakultet, näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting.
Genom att förvalta och utveckla Landstingets biobanksprojekt ska det Nationella biobanksrådet verka för en nationell samordning och på så sätt förhindra regionala skillnader i viktiga beslut som rör vård, forskning och utveckling inom biobanksområdet.

Länkar

 
 

Kontaktperson

Jeanette Karlsmo
Biobanksamordnare
010–242 59 33

Uppdaterad: 2017-06-29
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik