Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Biobank

Bild på karta med provrör där några är fyllda med en lilafärgad vätska.

Biobankslagen ska "göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling utan att den enskilda människans integritet träds förnär" (ur proposition 2001/02:44).

I Region Jönköpings län finns det flera biobanker. Dessa har en utsedd biobanksansvarig. För samordning av biobanker samt för stöd i biobanksfrågor, både till enskilda provgivare, sjukvårdspersonal och forskare, finns en biobanksamordnare.

Dokument

Nej-talonger (biobanksverige.se, nytt fönster)

Nej-talong på svenska (pdf, nytt fönster)

Instruktion för information och samtycke av tillfälligt beslutsoförmögna för material till biobank (pdf, nytt fönster)

Instruktion för innehavare av provsamling (pdf, nytt fönster)

Ärendegång och dokumentation vid önskemål om tillgång till nyinsamlade/befintliga prover (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsmanual Biobank (pdf, nytt fönster)

 

Kontaktperson

Jeanette Karlsmo
Biobanksamordnare
010 - 242 59 33

Mer information

Biobank Sverige (nytt fönster)

Om biobank och provsamlingar

Regionala och Nationella biobanksrådet

Informationsmaterial om biobankslagen till arbetsplatsträffar (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-03-23
Jeanette Karlsmo, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik