Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Program Utvecklingskraft / Nationell HFS-konferens 2017

Dag 1; 30 maj
Tider Aktivitet
09.00–09.50 Registrering och kaffe
09.50–10.10

Välkommen!

Malin Wengholm, Regionstyrelsens ordförande
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Sofia Dahlin, HFS-nätverket

10.10-10.50 Tillsammans för en god och jämlik hälsa - del 1      
Föreläsare: Göran Stiernstedt och Agneta Karlsson, Socialdepartmentet
10.55–11.30 Tillsammans för en god och jämlik hälsa - del 2
Föreläsare: Margareta Kristenson, HFS-nätverket, Hans Karlsson, SKL och Anna Nergårdh, Socialdepartementet
11.30-11.55 Hur gör vi för att få en jämlik hälsa? Samtal med patientrepresentanterna Patrik Blomqvist och Annika Sköld Landberg samt förmiddagens föreläsare
Samtalsledare: Boel Andersson Gäre, Region Jönköpings län
12.00-12.30 "Skärp dig! En sit down tragedy"
Föreläsare: Kim Andersson (Kim Harry)
12.30-13.30

13.10-13.25

Lunch och posterutställning

Öppet lunchseminarium 1:
Civilsamhället som aktör i det intima förlossningsrummet
Föreläsare: Maria Hogenäs, Yalla Doulaverksamheten


Öppet lunchseminarium 2:
#näravårdgodvård
Föreläsare: Anna Nergårdh, Socialdepartementet

13.30-14.30 Seminarieblock A (1-12)
14.30-15.00 Kaffe och posterutställning
15.00-16.40 Seminarieblock B (1-12)
17.00 Transfer till Spira
Från 17.30 Mingel & buffe med god musik och överraskningar
Plats: Kulturhuset Spira
   
Dag 2 - 31 maj
Tider Aktivitet
07.30–08.00 Registrering & kaffe
08.00–08.30 Vår framgång räknas i liv och hälsa
Göran Henriks och Mats Bojestig, Region Jönköpings län
08.30-09.05 Joy in work
Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA
09.10-09.40 Förbättringsarbeten i sjukvården för bättre hälsa och ökad arbetsglädje
Samtal med representanter från professionsorganisationer: Elisabet Rothenberg, Anna Kiessling, Eva-Lotta Lager och Helena Pepa
Moderator: Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen
09.40-10.10 Kaffe och posterutställning
10.10-11.10 Population based health care
Föreläsare: Douglas Eby, Southcentral Foundation, Alaska, USA och Sally Fawkes, La Trobe University, Australien
Moderatorer: Margareta Kristenson, HFS-nätverket och Jesper Ekberg, Region Jönköpings län
11.15-12.30 Seminariepass C (1-12)
12.30–13.30 Lunch och posterutställning
13.30–14.30 WarOnCancer
Föreläsare: Fabian Bolin och Sebastian Hermelin, WarOnCancer

Utveckla, förnya och modernisera
Föreläsare: Daniel Forslund, Stockholms läns landsting
14.35–14.55 Bygga broar
Föreläsare: Horst Krumbach
14:55-15:30 Joy matters
Föreläsare: Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA och Göran Henriks, Region Jönköpings län
15.30-15.45 Avslutning
15.45 Kaffe

Kontakt

Eva Werner
eva.werner@rjl.se

Susanne Lundblad
susanne.lundblad@rjl.se

Plats

Uppdaterad: 2017-05-28
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion