Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Information om utställare på Utvecklingskraft 2018

Nedan visas alla utställare.

    
 1. Vi är till för alla. Region Jönköpings läns hbtq-arbete 
  Håkan Karlsson Sektion Folkhälsa Region Jönköpings län
 2. Metodikum
  Sofie Östlin, Karin Johansson, Joakim Pellnor, Marcus Lidin, Johanna Alexandersson, Magnus Berndtzon
 3. FRONT-VL, ett europeiskt innovationsprojekt om att förebygga fall med hjälp av ”Internet of things”. 
  Maria Johansson, utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län
 4. Varför gör vi inte det vi ska?
  Jeanette Byskén Henriksson, Åsa Melkersson, Region Jönköpings län
 5. Värdegrundsarbete ett steg längre; Monitorering av atypiska melanocytära lesioner ("födelsemärken") minskar onödiga operationer
  Karin Olsson, VO Hud- och könssjukvård Sahlgrenska
 6. Behandlarstödd digital tobaksavvänjning
  Mattias Jonsson Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län
 7. Hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård - Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
  Sofia Dahlin, Lovisa Karlsson
 8. Prisat nätverk och vassa Esther förbättringscoacher ställer sig alltid frågan:”Vad är bäst för Esther?” ”Är detta bäst för Esther?”
  Therese Rostedt, Utvecklingsledare Sävsjö kommun; Nicoline Vackerberg, Utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län
 9. Rehabiliterande förhållningssätt- nytänkande utbildning för omvårdnadspersonal i Värnamo Kommun 
  Jenny Stenberg, Malin Jagenheim, Anna-Karin Hedlund, Julia Carlsson, Värnamo kommun 
 10. Studentteam med IPL inom kommunal LSS-verksamhet, en framgångsfaktor för alla!
  Janice Persson, Charlotte  Andersson,  Christoffer Norbeck, Norrköpings kommun
 11. VISAM Arena
  Elisabeth Tengmer, Linnea Rosberg, Anne-Charlotte Nore, Helen Ljunngren
 12. Region Jönköpings läns anpassning till GDPR
  Alexandra Wikstrom Kelemen
 13. Rena händer och rätt använd antibiotika räddar liv!
  Karoline Johansson, Andreas Lägermo, Per-Olof Svensson
 14. Hälsocafé
  - Hjärtats hus 
  - Levande bibliotek 
  - Lärcafé
  - Självhjälpsgrupper
  - Peer
  - Återhämtning
  - Storytelling
  Patrik Blomqvist, Annmargreth Kvarnfors
 15. Team Rynkeby God morgon Jönköping
  Angelique Carlsson
 16. Hälsosam Socialpsykiatri
  Jenny Hiller, Annica Jankovic, Jenny Törnkvist, Jönköpings Kommun
 17. Qulturum 
  Pär Kaveren, Rebecka Berger
 18. Fysioterapeuterna
  Helena Conning

 

Kontakt

Programgrupp Utvecklingskraft 2018

Projektledare:
Eva Werner
Susanne Lundblad

Koordinator:
Anastasia Shklyar

Informationsansvarig:
Pär Kaverén

Du når programgruppen på:
utvecklingskraft@rjl.se

Detaljerad information

Plats

Det arrangeras ett antal stora mässor och aktiviteter i Jönköping i maj månad. Om du behöver boka hotellrum är det därför viktigt att vara ute i god tid.

Uppdaterad: 2018-05-25
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion