Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Utvecklingskraft 2015 - Program

Sista inlämningsdag för abstract var den 14 januari 2015. Programmet för konferensen planeras i januari 2015 och kommer att presenteras i början av februari 2015. Anmälan tillkonferensen kommer att öppnas i samband med att programmet presenteras.

Kontakt

Projektledare:

Eva Werner

Annmargreth Kvarnefors

Projektkoordinator:

Anette Vernersson

Informationsansvarig:

Michaela Nyander

Uppdaterad: 2015-01-19
Michaela Brusberg, Primärvård gemensamt, Vårdcentralerna Bra Liv