Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Enhetliga patientavgifter

Vård/besök

Avgift

Allmänläkarvård, primärvård inkl Jourcentral
Specialistsjukvård inkl Akutmottagning
Vård av utomlänspatient
Hembesök, samt tillkommande patienter
Sjukvårdande behandling
Dagsjukvård
Vaccinationer
Bokade besök inför KBT via internet (se mer info om detta under "förtydligande"/KBT via nätet)
Mottagningsbesök på distans
Vård "på plats" av ambulanspersonal
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök

(Receptförskrivning/sjukintyg ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök)

250:-

Provtagning mellan besök
Bentäthetsmätning
Aortascreening
Blodtryck
Hälsovård t ex viktgrupp, hälsokurva
Graviditetstest
Recept via telefon eller via nätet, inkl Apodos
EKG, Telefon-EKG, Band-EKG
Sjukintyg via telefon eller via nätet
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök, för barn
Slutenvård/dygn

100:-

Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård (även akut)
Första remissbesök, remiss från specialist- till primärvård (även akut)
Frikort, mottagning
Barnsjukvård
Hembesök palliativ vård
Kontrollbesök för organdonatorer
Konsultbesök
Smittskydd
Avgiftsfri hälsovård (KVH, BHV, tobaksavvänjning, mammografi)
Gynekologisk hälsokontroll
Recept till barn
Sjukintyg till tonåringar
Öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre.

0:-

Patientavgifter 2018

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige november 2017.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret
yvonne.stolt@rjl.se

Uppdaterad: 2018-02-07
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion