Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård

Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 22 år (från 1 januari 2018).

Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av dessa regler måste uppvisa speciellt intyg.

Sjukvårdstaxans regler gäller:

  • Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk.
  • Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i dagliga livet.
  • Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3, samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §.
  • Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar som medfört funktionshinder.
  • Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid.
  • Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs.

 

Patientavgifter

Vårdgivare

Patientavgift

Tandläkare inom allmäntandvård

250:-

Tandläkare inom specialisttandvård

250:-

Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist

250:-

 

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande.

Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift.

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt.

Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och stämplas i patientens högkostnadsskydd för sjukvård.

Patientavgifter 2018

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige november 2017.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Anna-Karin Wixe
Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård, Regionledningskontoret

Uppdaterad: 2018-09-28
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion